Google+
Program animacji TV

Przegląd filmowy

Nauka animacji

O animacji...

"Czerń jest tajemnicą. Światło wydo-
bywa z niej tylko fragmenty. Kino jest dla mnie spotkaniem ze światłem i mrokiem."

                                          Piotr Dumała

Polecamy wywiad z artystą w Magazynie Filmowym 4/32 (kwiecień) 2014

Akademia Multi Art

Szkoła filmu animowanego » Akademia Multi Art

Rekrutacja w AMA FILM SCHOOL Akademia Multi Art

Ama Film School Akademii Multi Art w Krakowie rozpoczęła rekrutację na rok 2014/2015 na kierunki filmowe.

Otwarty nabór na kierunki filmowe.

Akademia Multi Art prowadzi nabór na kierunki: filmowy, operatorski, produkcji filmowej, postprodukcji, scenariopisarstwa, aktorstwa filmoweego oraz podyplomowy kurs operatorski. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych kierunków, na które prowadzony jest nabór:

Kierunek filmowy: 3-letni kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii lub sztuki operatorskiej, w zależności od wybranej po pierwszym roku specjalizacji.

Kierunek operatorski: 2-letni kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym, przygotowujący do dalszej kontynuacji nauki w zawodzie filmowym lub samodzielnej pracy jako operator.

Kierunek produkcja filmowa: roczny kurs przygotowujący do pracy w zawodzie producenta filmowego. Słuchacze uczą się jak kreować i doprowadzać do skutku kompletny produkt audiowizualny - od początku procesu powstawania, aż do jego skutecznej sprzedaży.

Kierunek postprodukcja: 2-letni kurs obejmujący naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej oraz konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie. Od drugiego semestru słuchacze kontynuują naukę w wybranej specjalizacji: Montaż/Color Grading lub VFX/Animacja 3D.

Kierunek scenariopisarstwo: roczny kurs scenariopisarstwa w zakresie filmu fabularnego, serialu oraz formatu dokumentalnego. Słuchacze kończą kurs z gotowym scenariuszem wybranej formy filmowej oraz podstawową wiedzą dotyczącą sposobu prezentacji scenariusza (pitchingu).

Kierunek aktorstwo filmowe: roczny kurs obejmujący pracę z kamerą, naukę dynamiki środków aktorskich wobec obrazu ekranowego, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem.

Podyplomowy kurs operatorski: semestralny kurs pogłębiający umiejętności z zakresu sztuki operatorskiej. W trakcie kursu słuchacze poznają zagadnienia współczesnej pre-wizualizacji i wykonywania zdjęć filmowych, odbędą zajęcia na planie filmowym i w studio.


Zapisy

Zapisy na wszystkie kierunki trwają do 30 września 2014. Więcej informacji dotyczącej rekrutacji znajduje się na stronie www.akademiamultiart.pl


AMA FILM SCHOOL
Akademia Multi Art

ul. Romanowicza 6,
tel. +48 514 584 030
E-mail: sekretariat@akademiamultiart.pl|
www.akademiamultiart.pl

  • Dodaj link do:
  • facebook.com