Google+
Program animacji TV

Przegląd filmowy

Nauka animacji

O animacji...

"Czerń jest tajemnicą. Światło wydo-
bywa z niej tylko fragmenty. Kino jest dla mnie spotkaniem ze światłem i mrokiem."

                                          Piotr Dumała

Polecamy wywiad z artystą w Magazynie Filmowym 4/32 (kwiecień) 2014

Analiza animacji "Embrion" - Piotr Kieruj

Artykuły » Analiza animacji "Embrion" - Piotr Kieruj

2013-01-14

OBEJRZYJ ANIMACJĘ

Film animowany zrealizowany techniką poklatkową, w której poszczególne klatki tworzą czarno- białe obrazy namalowane farbą akrylową na płótnie. Animacja jest osobistą wypowiedzią autora na temat nowopowstającego życia: ukazuje życie embrionalne, płodowe w pierwszych jego początkach do momentu gdy płód jest już ukształtowany.

Film animowany, rozumiany jako „grafika ożywiona” jest sztuką samodzielną, bez konkretnych priorytetów dla jakiegokolwiek jej komponentu, z którego się składa (muzyka, plastyka, forma operatorska, inscenizacja itp). „Embrion” jest właśnie przykładem tego, że plastyka w animacji nie występuje samodzielnie, lecz jest zintegrowana ze wszystkimi jej składnikami.

Rzecz jasna można pokusić się o ocenę wyrwanego z kontekstu kadru z punktu widzenia walorów artystycznych, ale czy nie będzie to oderwanie od istotnej funkcji tego dzieła (w tym przypadku animacji)?

Nasza ocena w tym kontekście byłaby zapewne powierzchowna i myląca- darujemy sobie ją zatem :) Nie kadr świadczy o wartości plastycznej filmu, lecz sekwencja tych kadrów, uformowana w określonym miejscu i czasie.

Autor omawianej animacji idąc tym tropem stworzył pewnego rodzaju kod plastyczno- filmowy, w którym poszczególne obrazy nabrały właściwego sensu dopiero po ułożeniu ich w odpowiedniej sekwencji. Co autor miał na myśli? Starając się odszukać i określić treść i ideę animacji należy wziąć pod uwagę cały film, od początku do końca, uwzględniając wszystkie jego komponenty. Na podstawie jednej klatki trudno to określić.

Oglądając jednak film widzimy jak z maleńkiego embrionu tworzy się człowiek- który się rusza, oddycha, żyje… Jak twierdzi sam autor Piotr Kieruj :

„Idea animacji jest związana z szacunkiem do istoty ludzkiej, która wzrasta , stwarza się, rośnie. Chciałem aby animacja miała głęboki pierwiastek humanistyczny, a zarazem ukazywała czystą etapowość rozwoju embrionu, czyli ludzkiego ciała…”

Etyczną refleksję autora „ubraną” w serię akrylowych, czarno- białych obrazów zaakcentowała muzyka instrumentalna, będąca trafnym dopełnieniem, akcentującym dramaturgiczny nastrój filmu.

Podobną problematykę autor porusza również w innych filmach, np. „Wzrastanie"

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi animacjami autora na stronie.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com