Google+
Program animacji TV

Przegląd filmowy

Nauka animacji

O animacji...

"Czerń jest tajemnicą. Światło wydo-
bywa z niej tylko fragmenty. Kino jest dla mnie spotkaniem ze światłem i mrokiem."

                                          Piotr Dumała

Polecamy wywiad z artystą w Magazynie Filmowym 4/32 (kwiecień) 2014

Anima Art

Szkoła filmu animowanego » Anima Art

Anima Art - Policealane Studium Plastyczne
kierunek: animacja filmowa
OPIS

Dwuletnie studium prowadzi zajęcia w trybie dziennym i wieczorowym. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych w niewielkich grupach. Program zakłada przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych ze znajomością podstawowych technik animacji, budowaniem akcji filmowej, tworzeniem scenopisu, montażem, dźwiękiem, obsługą komputera i znajomością oprogramowania do tworzenia grafiki  i animacji oraz obróbką materiałów filmowych ( AnimatorHD, Adobe Photoshop, Adobe After Effects). Ponadto w programie studium zajęciami obowiązkowymi są: warsztaty doskonalące z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, kompozycji oraz projektowania graficznego.

DLA KOGO?

Dla osób, które chcą rozwijać swój talent oraz pasje filmową i nauczyć się jak poruszyć świat.

DODATKOWE INFORMACJE

- rekrutacja do końca września na podstawie teczki z pracami rysunkowymi i malarskimi.
- rok szkolny: październik- czerwiec
- absolwent uzyskuje Dyplom ukończenia studium plastycznego w specjalności techniki graficzne
- studium posiada uprawnienia szkoły publicznej

PRZYKŁADOWE PRACE STUDENTÓW


KONTAKT

ul. Zamoyskiego 29 IIp Kraków
Tel.  0 601 86 48 43
sekretariat@animaart.edu.pl

www.animaart.edu.pl
www.facebook.com/animaart.edu


  • Dodaj link do:
  • facebook.com