Google+
Program animacji TV

Przegląd filmowy

Nauka animacji

O animacji...

"Czerń jest tajemnicą. Światło wydo-
bywa z niej tylko fragmenty. Kino jest dla mnie spotkaniem ze światłem i mrokiem."

                                          Piotr Dumała

Polecamy wywiad z artystą w Magazynie Filmowym 4/32 (kwiecień) 2014

Animatricks

Szkoła filmu animowanego » Animatricks


Animatricks Szkoła Animacji 3D 
specjalność: Animacja 3D, Efekty specjalne, Motion capture


OPIS

AnimaTricks Szkoła Animacji 3D powstała z inicjatywy Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Głównym celem jej działalności jest praktyczne kształcenie z zakresu animacji 3D i efektów specjalnych.

Szkoła umożliwia rozwój artystyczny animatorów i grafików 3D oraz zdobycie umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych w branży filmowej, gier komputerowych, animacji i grafiki trójwymiarowej. Ponadto prace słuchaczy biorą udział w międzynarodowych festiwalach i przeglądach młodych twórców.

Kadra prowadząca to praktycy pracujący dla największych polskich i zagranicznych studiów produkcyjnych.

Do dyspozycji wszystkich uczestników szkoleń są nowoczesne laboratoria komputerowe, pracownie graficzne, multimedialne, motion capture, studia nagrań itp.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów prowadzonych w maksymalnie 16-osobowych grupach. Słuchacze uczą się m.in. tworzenia filmów animowanych, języka obrazu animowanego, zasad tworzenia scenariusza i storyboardu w animacji, efektów specjalnych, dynamiki i symulacji, compositingu itp. Poznają poszczególne etapy preprodukcji i postprodukcji filmów animowanych. Pracują przy wykorzystaniu programu - Autodesk Maya – używanego przez największe światowe studia produkcyjne, a także całego pakietu Adobe.

Uczestnicy szkoleń pracują indywidualnie lub realizują zadania w małych podgrupach. W ramach pracy dyplomowej słuchacze przygotowują wspólnie krótkometrażowy film animowany.

Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia AnimaTricks Szkoły Animacji 3D.

Program nauczania oparty jest na wzorcach najlepszych światowych szkół animacji, takich jak Vancouver Film School, The Animation Academy, Bristol School of Animation, Royal College of Art oraz New York Film Academy. Jest głównym założeniem jest praktyczne przygotowanie absolwentów do pracy w branży filmowej i animacji 3D.

W ramach cyklu szkoleń realizowane są m.in. przedmioty: Grafika 3D, Animacja, Compositing, Rendering, Malarstwo Cyfrowe i Matte Painting, Język Obrazu Animowanego, Storyboard itp.

DLA KOGO?

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rysunku, animacji, grafiki komputerowej lub pracujących już w branży grafiki, animacji, w przemyśle filmowym, produkcyjnym, gier komputerowych, efektów specjalnych, itp.

Szkoła umożliwia rozwój artystyczny animatorów i grafików 3D oraz zdobycie umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych w branży filmowej, gier komputerowych, animacji i grafiki trójwymiarowej.

DODATKOWE INFORMACJE

- przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie portfolio oraz rozmowę kwalifikacyjną

KONTAKT

ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
Tel. 22 58 44 598, 512 298 462
rekrutacja@animatricks.pl

www.animatricks.pl

  • Dodaj link do:
  • facebook.com