Google+
Program animacji TV

Przegląd filmowy

Nauka animacji

O animacji...

"Czerń jest tajemnicą. Światło wydo-
bywa z niej tylko fragmenty. Kino jest dla mnie spotkaniem ze światłem i mrokiem."

                                          Piotr Dumała

Polecamy wywiad z artystą w Magazynie Filmowym 4/32 (kwiecień) 2014

Antonisz - twórca filmów NON CAMERA

Artykuły » Antonisz - twórca filmów NON CAMERA

2013-01-21

Julian Józef Antoniszczak

Urodził się w Nowym Sączu, jednak większość życia spędził w Krakowie, gdzie przeniósł się wraz z rodzicami jeszcze w czasach dzieciństwa. Tu uczęszczał do szkoły i kształcił się w zakresie sztuk pięknych (1965 roku ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych) oraz dziedzin technicznych (ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim). Te dwa ambiwalentne zamiłowania sztukami pięknymi  i szeroko pojętą techniką przełożyły się na jego późniejszą pracę. Fascynacja maszynami, mechaniką i  wynalazkami nakreśliły indywidualny styl twórczości artysty (obserwowany m.in. w kultowej animacji pt. „Jak działa jamniczek”).

Jak sam twierdził:

Pomyślałem, że przecież można robić filmy dla dzieci bez tych Balbinek, gąsek i wilków. Wybrałem fabuły związane z techniką, bo to naprawdę mnie pasjonuje. A także rozmaite trybiki, mechanizmy, „Bąbelki” można bardzo pięknie na ekranie pokazać. Jest to rodzaj filmów popularyzujących naukę na poziomie dostępnym najmłodszym widzom z ambicją posłużenia się ładną, artystyczną formą” (E. Smoleń- Wasilewska, Julian Antoniszczak, (rozmawiała z…), „Kamera”, 1971, nr 1, s. 17-18).

Wkrótce po uzyskaniu dyplomu Antonisz rozpoczął pracę w krakowskim Oddziale Studia Miniatur Filmowych (później przekształcone w Studio Filmów Animowanych), gdzie zadebiutował świetną animacją pt. „Fobia” (1967) - groteskową opowieścią malarza z jego wycieczki w plener. Już pierwsze dzieło nakreśliło jego niepowtarzalny styl: ekspresyjną plastykę, cięty humor oraz co najważniejsze bezpośrednie mechaniczne działanie na taśmie filmowej. Artystę najbardziej  fascynowała technika non camerowa, którą niejednokrotnie objaśniał w tzw. „Manifeście artystycznym Non Camera”.

Pierwszym filmem, stworzonym programowo „bez kamery” było „Słońce”, zrealizowane w 1977 roku-  techniką drzeworytu odbijanego bezpośrednio na taśmie filmowej i udźwiękowionego metodą rysowania na ścieżce dźwiękowej.

Zamiłowanie artysty do bezpośredniego kontaktu z kamerą towarzyszyło mu w całej jego twórczości. W latach siedemdziesiątych przyjął także pseudonim artystyczny, będący skrótem jego nazwiska- Antonisz.

Zmarł nagle - początkiem  1987 roku. Pozostawił po sobie 36 krótkometrażowych eksperymentalnych filmów animowanych, wiele artykułów, prac artystycznych, książeczek dla dzieci oraz szereg konstrukcji technicznych. 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com