Google+
Program animacji TV

Przegląd filmowy

Nauka animacji

O animacji...

"Czerń jest tajemnicą. Światło wydo-
bywa z niej tylko fragmenty. Kino jest dla mnie spotkaniem ze światłem i mrokiem."

                                          Piotr Dumała

Polecamy wywiad z artystą w Magazynie Filmowym 4/32 (kwiecień) 2014

PWSFTviT w Łodzi

Szkoła filmu animowanego » PWSFTviT w Łodzi


Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
im. Leona Schillera
Wydział Operatorski i Realizacji Telwizyjnej, specjalność: film animowany i efekty specjalne

OPIS

Uczymy projektowania i realizowania filmów animowanych i filmowych efektów specjalnych oraz projektowania i realizacji teledysków muzycznych, filmów reklamowych, na taśmie światłoczułej (35 mm) i wszelkich nośnikach magnetycznych z użyciem różnego rodzaju kamer cyfrowych i analogowych a także z użyciem różnorodnych programów komputerowych. Przyszli absolwenci uzyskują wiedzę o osiągnięciach artystycznych i środkach wyrazowych oraz opanowują umiejętności posługiwania się urządzeniami i technologiami tych gatunków. Program nauczania obejmuje: realizację formy filmowej, filmowe efekty specjalne, sztukę operatorską, animację kinematograficzną, grafikę i animację komputerową, zagadnienia dźwięku i montażu filmowego, technikę i technologię operatorską.

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwent po przedstawieniu teoretycznej pracy dyplomowej, filmu dyplomowego oraz obronie egzaminu dyplomowego uzyskuje tytuł magistra sztuki, który umożliwia mu podjęcie odpowiedniej pracy zawodowej i otwiera drogę do dalszego awansu naukowego.

PRZYKŁADOWE PRACE:

  

 

KONTAKT

ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź
tel. 42 6345 818, 042 2755 818
operatorski@filmschool.lodz.pl

www.filmschool.lodz.pl
www.facebook.com/filmschool.lodz

  • Dodaj link do:
  • facebook.com