Google+
Program animacji TV

Przegląd filmowy

Nauka animacji

O animacji...

"Czerń jest tajemnicą. Światło wydo-
bywa z niej tylko fragmenty. Kino jest dla mnie spotkaniem ze światłem i mrokiem."

                                          Piotr Dumała

Polecamy wywiad z artystą w Magazynie Filmowym 4/32 (kwiecień) 2014

Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie

Szkoła filmu animowanego » Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie


Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Sztuk Pięknych
Podyplomowe studia Animacji Komputerowej i Etiudy Filmowej OPIS

Programowym celem jest zdobycie zawodowych, praktycznych umiejętności z zakresu realizacji animacji obrazu i krótkich, artystycznych form filmowych.

Studia umożliwią poznanie całego procesu realizacji animacji obrazu i etiudy filmowej jako kinetycznej, plastycznej formy artystycznej. Wykształcą umiejętność wykorzystania potencjału kreatywnego w kierunku doboru tematu, obrazu, literatury, dokumentu do wytworzenia artystycznego dzieła za pomocą obrazu ruchomego. Zakres przedmiotów jest tak dobrany, aby student rozwinął się kreatywnie, ukształtował własną osobowość twórczą, a następnie posiadł wiedzę i umiejętności w dziedzinie postprodukcji i produkcji wypowiedzi plastycznej takiej jak animacja obrazu i etiuda filmowa. Wiedza z dziedziny plastyki obrazu, scenografii, kostiumologii, dramaturgii filmowej, operatorki, zagadnień światła, dźwięku, muzyki, ruchu, grafiki komputerowej, tworzenia komputerowych efektów specjalnych, stanie się niezbędna do realizacji autorskich etiud jak również da podstawy do podjęcia pracy o charakterze kreatywnym i innowacyjnym w placówkach kulturalno-oświatowych, zainteresowanych popularyzacją obrazu ruchomego, jak również w instytucjach zajmujących się produkcją i dystrybucją mediów artystycznych.

DLA KOGO?

Studia utworzone są dla :

absolwentów studiów wyższych, pracowników instytucji filmowych, artystów plastyków, nauczycieli plastyki, instruktorów kulturalno-oświatowych, 
oraz osób z obszaru kultury, które w swojej pracy wykorzystują artystyczne media filmowe 
i są zainteresowane dalszym rozwojem predyspozycji plastycznych oraz problematyką współczesnego filmu jako autorskiej wypowiedzi artystycznej.

DODATKOWE INFORMACJE

- rekrutacja trwa! Termin uruchomienia: październik 2013
- absolwent uzyskuje Dyplom ukończenia Podyplomowych studiów w specjalności: 
filmu animowanego, etiudy filmowej

KONTAKT

Sekretariat: mgr Agnieszka Graniczka, mgr Anna Łukasik

Al. Kraśnicka 2 b, 20–718 Lublin
tel. 81 537-69-24

www.art.umcs.lublin.pl
Facebook: Film Artystyczny

  • Dodaj link do:
  • facebook.com