Google+
Program animacji TV

Przegląd filmowy

Nauka animacji

O animacji...

"Czerń jest tajemnicą. Światło wydo-
bywa z niej tylko fragmenty. Kino jest dla mnie spotkaniem ze światłem i mrokiem."

                                          Piotr Dumała

Polecamy wywiad z artystą w Magazynie Filmowym 4/32 (kwiecień) 2014

Zajrzyj

www.se-ma-for.com 
studio filmowe, produkcja filmowa, muzeum Se-MA-FOR


www.muzeumdobranocek.com.pl
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie 


www.sfr.com.pl
Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała


www.mck-bydgoszcz.pl
Festiwal Filmów Animowanych ANIMOCJE


www.polskaanimacja.pl
Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji "O!PLA"


www.akcjaanimacja.pl
fundacja, warsztaty animacji


www.ignacybieniek.com.pl
 
o życiu i twórczości Ignacego Bieńka 


www.pisf.pl
Polski Instytut Sztuki Filmowej


www.poklatkowo.pl
warsztaty animacji filmowej

  • Dodaj link do:
  • facebook.com